22.10.2010

Ukončenie prvej etapy reštaurovania

detail detail detail detail detail detail detail detail
zatvoriť
3 / 8

Zreštaurovaná klenba a rímsy