20.01.2012

2. etapa reštaurovania Rotundy sv. Juraja

detail detail detail detail detail detail detail detail detail
zatvoriť
4 / 9

Reštaurovanie barokovej stavebnej fázy - južná stena s najst. murivom a nálezom hlavy svätca