07.07.2007

Muzeálna expozícia "Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti"

detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail
zatvoriť
7 / 12

Maketa Rotundy sv. Juraja ( A. Vavrdová)