07.07.2007

Muzeálna expozícia "Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti"

detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail detail
zatvoriť
8 / 12

Veľmož Stojslav na plakete autorky Ľ. Cvengrošovej