22.10.2010

Ukončenie prvej etapy reštaurovania

detail detail detail detail detail detail detail detail
zatvoriť
7 / 8

Uzatvorenie pôvodného okna rotundy