[ Skočiť na obsah ]

podujatia

Ostatné aktivity

SPÄŤ

21.04.2015 Rotunda sv. Juraja Nitrianska Blatnica

Medzinárodný seminár o reštaurovaní

Dňa 21.04.2015 sa v rámci XIV. Medzinárodného seminára o reštaurovaní (Bratislava 20.- 22. apríl 2015) uskutočnila prednáška Jozefa Doricu, akad. maliara, o reštaurovaní Rotundy sv. Juraja. Pri kostolíku sme privítali zástupcov Komory reštaurátorov, Obce reštaurátorov, Ministerstva kultúry SR, Krajského pamiatkového úradu Nitra a predstaviteľov E.C.C.O. - Európskej konfederácie konzervátorských a reštaurátorských organizácií.