[ Skočiť na obsah ]

náučný chodník | o chodníku

O chodníku

Trasa Vás povedie časťou stredovekej cestnej komunikácie spájajúcej Ponitrie s Považím. Zoznámi Vás so zaniknutými hradiskami a veľmožskými dvorcami pri Rotunde sv. Juraja, upozorní Vás na miestne zaujímavosti, prírodnú scenériu, faunu a flóru regiónu.

Región predstavuje z hľadiska kultúrneho a majetkového vývoja v minulosti homogénny celok, ktorý bol spojený viacerými pravidelnými komunikáciami cez priesmyky Považského Inovca. Starobylosť týchto spojení odzrkadľuje aj tradícia jarných pútí ku kostolíku sv. Juraja v lesoch nad Nitrianskou Blatnicou /Svätojurajská púť (24.4.) od roku 1530/, ktorých sa spontánne zúčastňovali tisíce ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Archeologický výskum objasnil nielen starobylosť týchto tradícií, ale vďaka získaniu nových poznatkov posunul ich korene až do počiatkov slovenských národných dejín.