[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | kontakt na združenie

Kontakt na združenie

Občianske združenie Rotunda Jurko
Nitrianska Blatnica 240
956 05 Nitrianska Blatnica

IČO: 36113450

tel.: 0915 726 168

oz@rotundajurko.sk
muzeum@rotundajurko.sk


 

Na doleuvedené číslo účtu je možné v prípade záujmu finančne prispieť k záchrane rotundy:

Bankové spojenie: VUB Nitrianska Blatnica
číslo účtu: 1473718455/0200
IBAN: SK6302000000001473718455
BIC:SUBASKBX