[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | oznamy občianského združenia

SPÄŤ

11.12.2013

Ukončenie ďalšej etapy reštaurovania Rotundy sv. Juraja

Ukončenie ďalšej etapy reštaurovania Rotundy sv. Juraja

Už piaty rok pokračujú reštaurátorské práce na Rotunde sv. Juraja. Tohtoročná dotácia z grantového systému Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ v sume 30.000 ,- EUR nestačila pokryť všetky náklady na zavŕšenie komplexnej obnovy kostolíka. V roku 2013 sa vedúci reštaurátor Jozef Dorica, akad. maliar, zameral na rekonštrukciu fasády barokovej veže a výmenu dlažby v interiéri.
V letných mesiacoch boli odstránené omietky z fasády stien rotundy, veže a pustovne v celom rozsahu. V rámci čistiacich prác bol zistený nový nález – pôvodné okenné otvory na najvyššej časti (laterne) barokovej veže. Laterna je zreštaurovaná úplne, dokonca boli osadené už aj sklá proti dažďu. Zrekonštruované sú aj omietky na veži, no barokové prvky výzdoby stien sa pre nevyhovujúce poveternostné podmienky nedokončili.
V interiéri kostolíka bola v zmysle metodických pokynov Krajského pamiatkového úradu Nitra uložená nová kamenná dlažba. Jej výmena bola realizovaná s finančnou podporou Nadácie Všeobecnej úverovej banky. Na okrajoch v podlahe boli v spolupráci s Občianskym združením Rotunda Jurko osadené zdroje svetla, ktoré osvetľujú povrch najstarších stien rotundy.
Koncom novembra 2013 sme sa znova obrátili na naše ministerstvo kultúry a podali už v poradí šiestu žiadosť o dotáciu. Pevne veríme, že o rok budeme môcť skonštatovať:“Komplexné reštaurovanie Rotundy sv. Juraja bolo ukončené!“ Pán minister Maďarič nám pri svojej návšteve kostolíka v októbri sľúbil, že náš projekt podporí...