[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | oznamy občianského združenia

SPÄŤ

11.12.2013

Pomôžme venovaním 2% dane

Pomôžme venovaním 2% dane

Prispieť k obnove kostolíka môžeme my všetci, ak využijeme svoju zákonnú možnosť a venujeme 2% zo svojich daní na tento ušľachtilý cieľ. Oprávneným prijímateľom finančných prostriedkov je Občianske združenie Rotunda Jurko. Zamestnanci môžu požiadať o vystavenie potvrdenia u svojho zamestnávateľa, živnostníci uvádzajú údaje o prijímateľovi priamo do svojho daňového priznania.
Všetkým, ktorí podporili náš cieľ už aj v predchádzajúcich rokoch, touto cestou ďakujeme. V roku 2013 sme z 2% vašich daní financovali: osvetlenie veže a interiéru kostolíka, fotovoltaický panel, stĺpy a informačné tabule označujúce „Ochranné pamiatkové pásmo Rotunda sv. Juraja a archeologická lokalita“ na prístupových cestách, geodetické práce – zameranie terénu okolia rotundy pre plánované terénne úpravy a suveníry pre návštevníkov.
Pevne veríme, že nás podporíte a aspoň malú časť vašich daní nenecháte „utopiť“ v štátnom rozpočte, ale ju venujete rozvoju historického dedičstva v našej obci. Všetci členovia OZ Rotunda Jurko vám budú veľmi vďační, keď oslovíte aj svojich rodinných príslušníkov, priateľov a známych.

Dagmar Ševčíková
predsedníčka OZ Rotunda Jurko

Údaje na poukázanie 2%:
Názov: Rotunda Jurko
Sídlo: Nitrianska Blatnica 410, 95605
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID : 36113450