[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | oznamy občianského združenia

SPÄŤ

19.02.2015

Uchádzame sa o 2% z Vašich daní

Uchádzame sa o 2% z Vašich daní

Milí spoluobčania,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z daní fyzických a právnických osôb nášmu občianskemu združeniu.
Už od roku 2001 sa venujeme záchrane a propagácii národnej kultúrnej pamiatky Rotundy sv. Juraja a i Váš príspevok môže pomôcť nášmu zámeru.
V predchádzajúcich rokoch sme z príspevkov získaných týmto spôsobom spolufinancovali projekt architektonicko – reštaurátorského a umelecko – historického výskumu Rotundy sv. Juraja a pustovne, pravidelne sa venujeme údržbe rotundy a jej okolia, staráme sa o muzeálnu expozíciu "Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti". Všetci členovia združenia sú dobrovoľníci a pracujú bez nároku na odmenu.

V roku 2015 v spolupráci s OcÚ Nitr. Blatnica a reštaurátorom Jozefom Doricom, akad. maliarom, plánujeme:

• záverečnú etapu reštaurovania kostolíka a pustovne
• úpravu terénu v okolí rotundy
• vybudovanie amfiteátra pred rotundou podľa návrhu ing. arch. Bohuslava Perneckého

Ďakujeme za Vašu priazeň a Váš príspevok.
Mgr. Dagmar Ševčíková
predsedníčka OZ Rotunda Jurko


Údaje na poukázanie 2%:
Názov: Rotunda Jurko
Sídlo: Nitrianska Blatnica 410, 95605
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36113450
Tlačivá na stiahnutie: www.rotundajurko.sk
www.nitrianskablatnica.sk