[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | oznamy občianského združenia

SPÄŤ

12.10.2015

Nadácia PSA Peugeot Citroen Slovakia podporila terénne úpravy okolia rotundy

Nadácia PCA Slovakia v rámci programu mikro a makro sponzoringu vybrala a podporila náš projekt terénnych úprav okolia Rotundy sv. Juraja a výstavby amfiteátra. Peňažný príspevok bol použitý na spolufinancovanie kamenných blokov v prvej fáze terénnych úprav - pri výstavbe schodov ku kalvárii.
Teší nás, že aj napriek nesúhlasu Krajského pamiatkového úradu Nitra s pôvodným projektom, sa nám darí realizovať náš zámer zveľaďovania okolia kostolíka. Schody vybudoval pán Viktor Kolník, člen OZ Rotunda Jurko.