[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | oznamy občianského združenia

SPÄŤ

27.01.2016

2% z Vašich daní pomôžu

2% z Vašich daní pomôžu

Milí spoluobčania,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z daní fyzických a právnických osôb nášmu občianskemu združeniu.
Už od roku 2001 sa venujeme záchrane a propagácii národnej kultúrnej pamiatky Rotundy sv. Juraja a i Váš príspevok môže pomôcť nášmu zámeru.
V predchádzajúcom roku sme z príspevkov získaných týmto spôsobom financovali výstavbu schodov vedúcich ku kalvárii, pravidelne sa venujeme údržbe rotundy a jej okolia, staráme sa o muzeálnu expozíciu "Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti". Všetci členovia združenia sú dobrovoľníci a pracujú bez nároku na odmenu.

V roku 2016 v spolupráci s OcÚ Nitr. Blatnica a reštaurátorom Jozefom Doricom, akad. maliarom, plánujeme:

• záverečnú etapu reštaurovania kostolíka a pustovne
• úpravu terénu v okolí rotundy
• vybudovanie lavičiek - amfiteátra pred rotundou (kamenné bloky na osadenie lavičiek spolufinancovala firma Krošlák, s.r.o. a pán M. Šlik)

Ďakujeme za Vašu priazeň a Váš príspevok.

Údaje na poukázanie 2%:
Názov: Rotunda Jurko
Sídlo: Nitrianska Blatnica 410, 95605
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36113450
Tlačivá na stiahnutie: www.rotundajurko.sk
www.nitrianskablatnica.sk