[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | oznamy občianského združenia

SPÄŤ

10.02.2017

Venujte 2% daní na obnovu lokality "Jurko"

Venujte 2% daní na obnovu lokality

Milí priatelia,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z daní fyzických a právnických osôb nášmu občianskemu združeniu.
Už od roku 2001 sa venujeme záchrane a propagácii národnej kultúrnej pamiatky Rotundy sv. Juraja a i Váš príspevok môže pomôcť nášmu zámeru.

V roku 2016 sme z Vašich príspevkov financovali osadenie lavičiek, terénne úpravy, zasiatie trávy, spevnenie svahu oproti rotunde a propagáciu rotundy. V tomto roku plánujeme dokončenie terénnych úprav a obnovu informačných tabúľ náučného chodníka.

Ďakujeme za Vašu priazeň a Váš príspevok.

Údaje na poukázanie 2%:
Názov: Rotunda Jurko
Sídlo: Nitrianska Blatnica 410, 95605
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36113450
Tlačivá na stiahnutie: www.rotundajurko.sk
www.nitrianskablatnica.sk